Altres cobertures

Característiques de l’assegurança

Pèrdua d'ús del cavall

No cal sacrificar-lo però queda incapacitat per realitzar l'activitat per la qual està assegurat.

Pèrdua de la funció reproductora

Per a sementals i egües de cria.

Dades del sol·licitant