Assegurança per a explotacions ramaderes

Característiques de l’assegurança

Garantia de les instal·lacions.

Robatori, inclosos els béns dipositats als guardaarnesos.

Incendi de les instal·lacions, inclòs el paller i el farratge.

Responsabilitat civil de l'explotació. Responsabilitat civil dels cavalls del centre.

Sol·licitud de pressupost d’assegurança per a explotacions ramaderes

Dades del sol·licitant
Dades de les instal·lacions
%