Assegurança per a camions dedicats al transport de cavalls propis

Característiques de l’assegurança

Responsabilitat civil obligatòria.

Responsabilitat civil complementària.

Indemnització de danys i reclamació.

Accidents corporals dels ocupants.

Assessorament de multes.

Responsabilitat civil de la càrrega.

Trencament de vidres.

Assistència en viatge.

Sol·licitud de pressupost d’assegurança per a camions

Dades del sol·licitant
Dades del vehicle
CVF
Kg
Dades del conductor
Garanties a contractar

En el cas de contractar l’assegurança caldrà facilitar la fitxa tècnica, el permís de circulació i el permís de conduir del conductor autoritzat.