Assegurança de responsabilitat civil per a carruatges

Característiques de l’assegurança

Danys i lesions ocasionades a les persones.

Danys ocasionats a béns materials (cotxes, sembrats, etc).

El carruatge pot anar amb qualsevol cavall.

S'asseguren els danys que ocasioni el cavall quan està estirant el carruatge.

Sol·licitud de pressupost d’assegurança per a carruatges

Dades del sol·licitant
Dades de l'enganxall

En el cas de contractar l’assegurança caldrà facilitar la fotografia de l'enganxall i, si pot ser, la fitxa tècnica i/o factura de compra de l'enganxall.