Suspensió d'espectacles eqüestres

Característiques de l’assegurança

Es garanteixen les despeses en què incorri l'organització d'esdeveniments hípics en cas de suspensió per inclemències del temps o incompareixença dels actuants.

S'hi inclouen els concursos hípics a l'aire lliure.

Sol·licitud de pressupost per a la suspensió d'espectacles

Dades del sol·licitant
Dades de l'esdeveniment
Cobertures que voleu garantir