Assegurança per a remolcs

Característiques de l’assegurança

D'un, dos o tres cavalls en cas d'accident de trànsit.

Sol·licitud de pressupost d’assegurança per a remolc

Dades del sol·licitant
Dades del remolc
Kg

En el cas de contractar l’assegurança caldrà facilitar una fotocòpia de la fitxa tècnica i el permís de circulació.