Vida del cavall

Mort i/o sacrifici humanitari per accident o malaltia del cavall. S'hi inclou la mort en cas de còlic i s'indemnitza PER CONTRACTE el 100% del valor assegurat.

Robatori del cavall. S'indemnitza també el 100% del valor assegurat.

Responsabilitat civil.

Despeses d'hospitalització per còlic i fractures greus fins a 4.000 € (inclòs el trasllat).

Retirada del cadàver fins a 300 €, a més del cost de la necròpsia fins a 150 €.

Renovació automàtica.

Cobertures optatives

Ampliació de despeses per còlic i fractures greus fins a 5.000 euros.

Robatori dels arreus i/o cabeçada

Ampliació de despeses d'hospitalització per còlic i fractures greus a "qualsevol altra causa " menys coixesa simple.

Sol·licitud de pressupost per a una assegurança de vida del cavall

Dades del sol·licitant
Dades del cavall