Assegurança per a centres hípics i clubs

Característiques de l’assegurança

Responsabilitat civil de l'explotació.

Responsabilitat civil dels cavalls del centre.

Responsabilitat civil dels danys causats pels cavalls a pupil·latge quan són manejats pel personal del centre.

Responsabilitat civil pels danys ocasionats als cavalls en pupil·latge o custòdia.

Responsabilitat civil en cas de la reclamació de genets/amazones per caiguda.

Cobertura nacional per a la responsabilitat civil.

Assegurança d'incendi i robatori de les instal·lacions, béns als guardaarnesos, mobiliari, pinso, palla, farratge.

Sol·licitud de pressupost d’assegurança per a centres hípics i clubs

Dades del sol·licitant
Dades de les instal·lacions
%