Assegurança per a genets i amazones

Característiques de l’assegurança

Indemnització per defunció o invalidesa. Garantia de l'assistència mèdica hospitalària amb despeses il·limitades.

Indemnització diària en cas d'accident per a genets/amazones professionals.

Sol·licitud de pressupost per a genets i amazones

Dades del sol·licitant
Dades de l’assegurança
Assegurances d'accident